Afghanistan: hvem sagde exit-strategi?

Af Nick Archer 325

Det er med stor interesse at jeg har læst den danske omtale af den britiske premierminister Gordon Browns tale den 16. november om Afghanistan. Ifølge overskrifterne er en ”exit-strategi” nu under udarbejdelse i Storbritannien. Jeg kan også se at nogle af kommentarerne til mine tidligere blogs er præget af samme tankegang. Nu er det tid til at få dén misforståelse ud af verden.  Vi er ikke på vej ud af Afghanistan. Og vi er ikke ved at ændre vores strategi. Vi har, som en del af en koalition på 43 nationer, forpligtet os til at hjælpe den afghanske regering med at bekæmpe Taleban og stabilisere Afghanistan på lang sigt. Strategien – som man kan kalde en succes-strategi – indebærer afghansk kapacitetsopbygning på sikkerhedsområdet. Britiske styrker bliver i Afghanistan indtil de afghanske styrker selv kan magte opgaven og landets sikkerhed kan varetages af de afghanske myndigheder. Der er ikke noget nyt i det – vi har hele tiden uddannet afghanske styrker. For et års tid siden var den afghanske nationale hær på omkring 60.000 mand. Nu er tallet steget til omkring 94.000 mand. Næste år vil antallet være endnu større. Antallet af afghanske politifolk stiger også. Altså klare fremskridt. I takt med at den afghanske kapacitet øges kan afghanerne i stigende grad selv tage styringen i forhold til tilvejebringelsen af sikkerhed.           

Brown præsenterede altså ikke en ny ”exit-strategi”. Oftest lønner det sig at tage sensationalistiske overskrifter med et gran salt (selv i denne – ellers glimrende – avis)  og se på hvad der egentlig bliver sagt. Brown talte om overdragelsen af kommandoen til afghanske sikkerhedsstyrker i de dele af landet hvor de rette betingelser er til stede. Det har altid været målsætningen, både for Storbritannien, Danmark og det internationale samfund. Og nu er vi nået til det punkt hvor vi bør se nærmere på hvordan og hvornår overdragelsen skal finde sted. Ikke fordi vi har fortrudt, men fordi den afghanske hær og politistyrke er blevet mere effektive og måske vil kunne overtage den fulde kontrol i nogle områder allerede næste år. Brown foreslog at man burde diskutere dette emne på en international konference, muligvis i London. Overdragelsen af sikkerhedsansvaret til afghanerne vil kun ske i et tæt samarbejde med den afghanske regering, og med ISAF i spidsen.

Storbritannien har således ikke ændret sin strategi og er heller ikke på vej ud af Afghanistan. Og selv når vi har overdraget ansvaret i vores egne områder vil der stadigvæk være brug for britiske styrker til at uddanne og være partner med afghanerne. Vores engagement i Afghanistan er således uændret – fordi vi ved at sikkerheden i Afghanistan er tæt forbundet med vores egen sikkerhed.

Det er godt nyt – udviklingen går i den rigtige retning og den (uændrede) strategi virker. Men jeg ved godt at gode nyheder ikke sælger aviser…

325 kommentarer RSS

 1. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  Interessant! Meninger bliver forstået – og endog citeret her, når ‘bare’ de har stået i Politiken! Interessant! Glimrende – det fremmer en vis forståelse!

  Og en glimrende afbalancering iøvrigt af Ulf Timmermann, tak for den!

 2. Af Peter P.

  -

  Godfred Louis-Jensen

  Du skal have ros for at sammenbrygge den mest usammenhængende gang nonsense, jeg har set i lang tid.

 3. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Mange tak for rosen fra den velkendte Peter P(edal?).

  gl-j

  PS: Og et ‘Godt Nytår* til alle (hvor de end måtte befinde sig…

 4. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Ulf Timmermannn spår (30. december 2009 kl. 12:29), at “vi er ude fra Afghanistan om 9 måneder…”.
  Det fremgår af sammenhængen, at Timmermanns “vi” skal dække “alle danske militære deltagere m.v. i NATO’s ISAF”. De opererer som bekendt fortrinsvis i Helmand-provinsen – og spås altså nu at være trukket hjem inden udgangen af september 2010.

  OK? Tager man Timmermanns spådom – eller “Nytårsforsæt”? – nogenlunde alvorligt, er det rimeligt at spørge (ham medsamt os selv m.fl.) om hvilke (fortrinsvis konkrete!) tegn, der evt. synes at tyde på en sådan – glædelig! – udvikling (eller rettere: Afvikling)?

  Hvad kan vi bygge håbet om en så snarlig dansk tilbagetrækning fra Afghanistan på?

  gl-j

  PS: Det er måske klart, at – efter at ´vi er sluppet af med den bondesnu Anders Fogh Rasmussen! – er der ikke længere nogen i Danmark med samme interesse i (eller samme evner til) at fortsætte det danske krigseventyr i Afghanistan.

  – Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har næppe overhovedet begreb om, hvad der foregår; og

  – selv om Fogh’s tro væbner, forsvarsminister Søren Gade som en anden ‘far her’ påtager sig både opgave og ansvar (Sic!), kan ingen med rimelighed regne med, at der kommer mere ud af det skind.

  – Så er der udenrigsministeren, Per Stig Møller (K)…

  Tja – og hvad så? Tør vi tro, at regeringen trækker den danske ISAF-styrke ud af Afghanistan alene i træt erkendelse af sin egen uduelighed?

 5. Af Ulf Timmermann

  -

  Ny kommentar på ambassadør Archer’s blog “Afghanistan: Hvem sagde exit-strategi?”

  @Godfred Louis-Jensen

  Tak for at du holder liv i denne vigtigste blog på Berlingeren, i lang tid.

  Min spådom bygger på “min fornemmelse for Danmark”, født og opvokset, som jeg er, i udkanten af Danmark, har jeg altid også kunnet iagttage Danmark – lidt udefra.

  Danskerne er ikke noget “vedholdende folk”. Fogh-Rasmussen har fået sin toppost, og så er der ligesom ikke mere at komme efter.

  Det er det ene. Det andet er, at både Berlingeren (Lilleør) og Politiken (en LTM, en “leder af lederkollegiet”, tror jeg hans stilling er på denne etno-fascistiske avis), varmer op til den exit – synkront: Det er i virkeligheden ikke Taleban/Afghanistan, der udgør nogen trussel – det er Kina. Ikke kun en sikkerhedstrussel, Kina, men en altomfattende trussel – mod selve vores kultur, vores værdier, vores gøren og laden, hvad vi går på, hvor vi står, hvad vi kigger på, som er selve vores fjende. Kina, som den inkarnerede Satan.

  Og, det er sådan, det foregår i Danmark: Du hører det først i medierne, aftalt med Folketinget, raden rundt – og, så trækker vi os ud af Afghanistan. Om 9 måneder!

  Forsvarsakademiets akademiske pudler er i fuld gang med at omlægge strategien, og holder i den forbindelse allerede interne møder med DR2’s “Dead-line”.

 6. Af Ulf Timmermann

  -

  @Danske kvinder og metromænd

  Der var en, der forleden skrev på Lilleør’s blog (31.1. kl. 11:19), den om den nye virkelige hovedfjende, Kina:

  “Når du nu sammenligner Taliban og Kina, glemmer du vist helt, at Taliban reelt er støttet med både våben og økonomiske midler af netop KINA. Der er således i en vis grad tale om to sider af samme sag”.

  Utroligt, hvad danskerne kan finde på at skrive i deres had og selvhad – her hvor mange af os gik og troede, at det var USA og Venstres Ungdom, der støttede Taleban.

  Archer, jeg har et spørgsmål til dig: Ligger du inde med oplysninger, der kan understøtte det citerede udsagn?

  Ganske vist poster afghanere hyppigt på kinesiske hjemmesider: “Kom og hjælp os, vi er nabolande, med at smide de 43 besættelsesmagter ud af vores land”.

  Og, både du Archer, og du Mouritsen, spørger jeg: Deler i den nye trend, at Kina er Vestens hovedfjende?

 7. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Mener Ulf Timmermann virkelig, at “KINA” – og herunder specielt visse kineseres evt. støtte til Taleban (?) – på nogen måde bør have betydning for danske planer om snarest at afslutte vores aggressive (men aldeles håbløse!) krigsdeltagelse i Afghanistan?

  Kan det for eksempel tænkes, at det ville være fornuftigt trods alt at beholde et par jyske dragoner (eller bornholmske ’spejdere’) i Helmand-provinsen for standse “Vestens nye hovedfjende” (Sic!) og hindre – eller dog begrænse “Kinas verdensherredømme”?

  gl-j

  PS: Timmermand citerer en Peter P(edal?) for den – udokumenterede! – påstand, at “Taliban reelt er støttet med både våben og økonomiske midler af netop KINA” (Sic!).

  Snarere end at rådspørge den rare (men inderligt inkompetente!) ‘Mouritzen’, ville da være mere rimeligt at bede Peter P(edal?) om selv at dokumentere det “reelle” i sin påstand!? Og meget mere rimeligt om denne dokumentation blev lagt frem på Kathrine Lilleskør’s blog (hvor hysteriet omkring ‘Kinas verdensherredømme’ dyrkes så inderligt intenst, omend uden anden omtanke, end hvad f.eks. Lilleskør og Peter P(edal?) selv er i stand til at mønstre ud fra deres begrænsede ressourcer).

  PPS: Jeg er ikke uenig i, at ansvarlige mennesker i Danmark naturligvis skal medtage KINA’s (delvis nye) økonomiske styrke og internationale betydning i overvejelserne om vores egen fremtidige udenrigspolitik m.v.

  Men dette skal da for pokker ikke uden videre have lov til at afspore debatten på ambassadør Archer’s ellers forholdvis sobre og fornuftige blog om “exit-strategi” fra Afghanistan…

  Hvad med at tænke selv? ‘KINA’ er vel stort nok – og (ligesom USA) komplekst nok – til, at man med rimelighed kan forestille sig, at ‘visse kinesere’ støtter Taleban i Afghanistan i et vist omfang. Ikke kun fordi “afghanere hyppigt poster råb om hjælp på kinesiske hjemmesider”, men snarere fordi kinesere med lidt fantasi mener at kunne se deres (og ‘KINA’s) interesse i at stikke lidt til USA/NATO el Al. (herunder H.C. Andersens fædreland, der fostrede tanken om “Den lille Lattergal”, eller hvad æventyret nu ellers hedder).

  Og kan vi så komme tilbage tilbage til debatten om vores “exit-strategi”?

 8. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Har De læst den Berlingske avis, eller har De hørt det, at en…

  I sin ‘leder’ (2. januar 2010) skriver Berlingske Tidende, at forsøget på at dræbe tegneren Kurt Westergaard i sidste uge “viser, hvorfor Danmark kæmper i Afghanistan” (Sic!).

  Virkelig?

  Jeg ved ikke, hvem af hundehovederne på den gamle, nu muligvis komplet senile avis, der har skrevet denne idiotiske ‘leder’, som ikke leder nogen vegne, men blot bygger på naive påstande, som at attentatforsøget i Viby var “et (konkret) billede på terrortruslen” som “dybest set (er) årsagen til, at Danmark fortsat skal deltage i kampen mod Taleban i Afghanistan” (1).

  Bla.bla.bla. Jeg vil anbefale Mouritzen eller hvem der nu ellers har skrevet dette elendigt tænkte ævl (til støtte for de tapre jyske dragoner m.fl. i Helmand-provinsen?) at tygge sin khat helt færdig, før pennen løber over med det næste glade udbrud af vanvidspropaganda.

  gl-j

  PS: Lad mig for god ordens skyld beklage, at jeg kom til at omtale “Lilleskør’s blog”.
  Hvad jeg vist havde i tankerne i forbindelse med denne noget afsporede præstinde, var begrebet “småskør” – og så smuttede pennen simpelthen. Så enkelt er det…

  Og kan vi SÅ komme tilbage til debatten om vores “exit-strategi”?

 9. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  I lyset af det kommende Folketingsvalg, og i lyset af “militærtekniske” og andre vanskeligheder m.v. ved en – iøvrigt uundgåelig! – dansk tilbagetrækning fra Afghanistan kan der måske nok argumenteres fornuftigt for sandynligheden i Ulf Timmermanns ’spådom’ om, at “vi er ude fra Afghanistan om 9 måneder…”.

  Men argumentationen kræver jo andet og mere end ‘fornemmelse’ og ‘fromme ønsker’ etc….

  gl-j

  PS: Personligt tvivler jeg på, at den siddende regering magter at tage beslutning om at trække os ud af Afghanistan.

  Men jeg tvivler på den anden side slet ikke på nødvendigheden (og nytten!) af at lægge et maximalt politisk pres på regeringen – såvel som på ‘oppositionen’ (som ærlig talt heller ikke virker ‘ansvarlig’ i dette spørgsmål, uagtet at spørgsmålet om vores krigsdeltagelse utvivlsom er det vigtigste for Danmark overhovedet).

 10. Af Ulf Timmermann

  -

  @Godfred Louis-Jensen

  Jeg har jo allerede lagt ruten for exit-strategien: Frit lejde nede gennem Khyber-passet, og de kan tage alt deres udslidte og mangelfulde lort med sig, og sælge det på skibs-skrot-kirkegården uden for Karachi. Hvad mere forlanger du?

  Om 8-en-halv måned, fra nu af.

 11. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Ulf Timmermann’s forslag til exit-rute fra Afghanistan er da sikkert udmærket – og dermed et godt bidrag til strategien (som Forsvarskommandoen nok vil vide at sætte pris på).

  Her er nogle yderligere strøtanker i denne (ellers gravalvorlige!) forbindelse:

  – Den danske krigsdeltagelse i Afghanistan er – bogstavelig talt – en dødsejler.

  – Det store spørgsmål er nu (alene), hvordan vi bringer ‘vores’ krigsdeltagelse til afslutning (uden flere urimelige ofre, tab og omkostninger).

  – I Danmark har krigen givetvis kun meget ringe tilslutning (og ‘opbakningen’ om de danske NATO-tropper har iøvrigt aldrig været væsentlig).
  Den politiske situation i Danmark er nu præget af, at folk flest er ‘ligeglade’ – og/eller stort set uvidende om krigsdeltagelsens karakter og omfang, konsekvenser og mulige udsigter.

  – Krigsdeltagelsen er således ‘en tabersag’.

  Det er derimod muligt at vinde en afgørende, politisk sejr ved at gøre snarlig afslutning på den ‘danske’ krigsdeltagelse til et absolut hovedpunkt for næste valg til Folketinget (omend ingen skal lade sig forlede til at tro, at valgsejren bliver ‘let’).

  gl-j

  PS: Flere strøtanker følger (når de er tænkt nogenlunde igennem).
  Kommentarer hertil er naturligvis velkomne…

  …ligesom man er velkommen til at læse de mange ovenstående indlæg på ambassadør Archer’s blog – der alt i alt bekræfter og udbygger mine ’strøtanker’.

 12. Af Ulf Timmermann

  -

  @Godfred Louis-Jensen

  Jeg forstår dig således, at du har tillid til den folkeadspredelse, som et folketingsvalg er. Men, efter at medier og politikere er smeltet sammen, og det ikke længere er simpelt som før: hver klasse stemte på det parti, som den mente ville varetage dets interesser bedst (det danske demokratis vugge) – ja, hvad er der så blevet tilbage?

  Jeg tror ikke, at den krig ligefrem er ham fra Græsted’s kop the (undskyld Kina), ham Møller er ret ligegyldig, udenrigsministeriet blev allerede reduceret til ingenting, da Hans Hækkerup var forsvarsminister (samt af EU-medlemsskabet, underliggende). Men, lad os blot antage, at V og K vil trække os ud af Afghanistan her og nu. – Først og fremmest vil SF og DF himle op ad helvede til, og Socialdemokratiet også – selvfølgelig på en lidt mere “regeringsmoden” måde.

  Jeg nævner med vilje ikke Enhedslisten, som er for og imod alt. Jeg glemte R, det gør jeg gerne.

  Jeg tror, at V, K og S snart vil sætte sig sammen, og aftale deres indbyrdes priser og en slags “våbenhvile” – nærmest det modsatte af at gøre det til “et valgspørgsmål”.

 13. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Jeg kan udmærket følge Ulf Timmermanns argumentation mod ‘folkestyret’ m.v. (5. januar 2010 kl. 11:34).

  Men jeg ville nu aldrig tillade mig selv at “være enig” med ham på netop dette punkt:

  Tværtimod! Uanset, at det danske ‘folkestyre’ nu er lagt i ruiner, så ‘er det, hvad vi har’ at bygge videre på!

  Vi kan (efter min opfattelse, som Timmermann sikkert deler?) slet ikke have ‘tillid’ til regeringen – men bør NETOP DERFOR gøre vores bedste for at vælte “ham fra Græsted” (på ’spørgsmålet’ om Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan).

  gl-j

  PS: Der er ikke noget i vejen med “Græsted” – eller med f.eks. Gram i Sønderjylland m.v.
  Folk i Danmark er skam ‘gode nok’ (sådan da, stort set).
  Vi er bare faldet i dyb og drømmeløs søvn!

  PPS: Folk kan vækkes! Selv 24-årige Kasper Kiran Larsen, der trådte på en landmine og alligevel tænker på sine ‘udsendelser’ (Sic!)til Afghanistan som “den bedste tid i (sit unge, nu ødelagte) liv”, kan ‘vækkes’.

  Let bliver det naturligvis ikke – der er vi nok enige.

  PPPS: Mht. “regeringen”, så falder den pladask på ’spørgsmålet’ om krigsdeltagelsen – så snart der kommer skred i debatten…

  Spørgsmålet, som vi skal stille, er dette:

  HVAD SKAL DET NYTTE – dette spørgsmål, som er en hæder for vort folks forstandighed…

 14. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Timmermann “tror, at V, K og S snart vil sætte sig sammen, og aftale deres indbyrdes priser og en slags “våbenhvile” – nærmest det modsatte af at gøre (den danske krigsdeltagelse i Afghanistan” til “et valgspørgsmål”… (5. januar 2010 kl. 11:34).

  Netop! Og “det er ikke bare noget, jeg ‘tror’. Jeg veed det…”.

  Og så har disse “gamle partier” sat SF uden for døren i denne forbindelse – tilsyneladende til stor fortrydelse for Holger K. Nielsen og Co.
  Dog kun tilsyneladende: SF har (i modsætning til V, K, S samt R og DF IKKE stemt for den danske krigsdeltagelse – men ‘mener’ på den anden side ‘bare’ ikke at kunne bruge sin (småsnorkende) krigsmodstand til noget…

  OK – så må vi osse vælte SF i denne forbindelse (Socialdemokraterne og deres uduelige formand vælter helt af sig selv, når de får fundet ud af, til hvilken side, S skal falde).

  gl-j

  PS: Her til morgen ringede jeg til Holger K. Nielsen (for evt. at få et møde med ham). Han svarede på sin mobiltelefon:

  “Ja – men jeg sidder i en bil, du. Jeg har ikke tid…Hej!”

  Holger K. Nielsen spurgte ikke, om “hvad jeg ville” (men lur mig, om han ikke gættede det rigtigt?).
  Han gav ikke udtryk for blot den mindste interesse – eller løfte om at ringe tilbage.

  SF kan heller ikke bruge andres (aktive og vedholdende) krigsmodstand til noget…

  Holger K. Nielsen sagde stort set bare “Hej”…

  (Hvilket bekræfter, at ‘let’ bliver det ikke at vække ‘oppositonen’ (endsige at ‘vælte regeringen’ Rasmussen på spørgsmålet om den idiotiske danske krigsdeltagelse i Afghanistan…).

  Men det kan gøres! Tvivl ikke – men spørg (dig selv og andre), om hvad det skal nytte…

 15. Af Ulf Timmermann

  -

  @Godfred Louis-Jensen

  Jeg er enig. Og, som nævnt, jeg gik i gymnasiet med Holger K. Nielsen i 2 år på en megen lille latinskole, i klassen over over eller under. Og, jeg erindrer intet, hans navn, hans ansigt. Ganske vist fik jeg 41C i feber oven på strabadserne i Hindu Kush bjergene, og hukommelsestab – min fremtidige hustru tabte 12 kg på 6 dage (amøbedysenteri), men alle tøserne husker jeg.

  Og, jeg vågnede op i Kabul, og købte 28 porer hver dag, og kogte, og serverede for os alle.

  Det her kunne nemt udvikle sig, til et kapitel, om forbindelserne mellem Danmark og Afghanistan. Engang.

 16. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  “Det her kunne nemt udvikle sig til et kapitel om forbindelserne mellem Danmark og Afghanistan…” (5. januar 2010 kl. 15:21).

  Ja – det kunne det sikkert? Men det gør det bare IKKE (hvis det står til mig).

  Nok er “forbindelserne mellem Danmark og Afghanistan” sikkert interessante – men da ikke nødvendigvis i forbindelse med spørgsmålet om dansk militær tilbagetrækning fra det ødelagte land?

  Vi (i Danmark) kan ikke i almindelighed hævde, at vi er optaget af ‘Afghanistan’ – endsige, at vores deltagelse i USAs forbryderiske overfald og besættelse af det fattige, kaotiske land tager sigte på at gavne “forbindelserne” – eller gavne ‘Afghanistan’ i det hele taget.

  Vi (i Danmark) skal helt ud af Afghanistan – jo før jo bedre.

  gl-j

  PS: Efterfølgende kan vi så overveje, om vi skal optage “forbindelse” med afghanerne, hvem det så end til den tid måtte være…

 17. Af Ulf Timmermann

  -

  @Godfred Louis-Jensen m.fl.

  Carsten Jensen er en overløber, alle – og især fra hans klasse – de kreative, akademikerne – er overløbere. Der er ingen tilbage til at opretholde ”en vis balance” i Danmark, heller ikke fra den kant.

  Jeg vil ikke gå så vidt som til at sige, at vi er trådt ind i den virkelighed, som Pastor Niemüller i sin tid beskrev sådan:

  First they came for the communists, and I did not speak out—because I was not a communist;
  Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist;
  Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew;
  Then they came for me—and there was no one left to speak out for me.

  Men vi bevæger os med Sturm-skridt ind i den zone.

  Er der ikke en eneste dansk digter tilbage, en eneste, der er i stand til at gendigte Niemüller – på dansk, og sat i vore dages danske virkelighed?

  De danske soldater i Afghanistan er Søren Gade’s drenge, hans lejesvende, hans legetøj.
  En exit-stragi indskrænkes til at gå uden om det danske udenrigsministerium – siden Hans Hækkerup var forsvarsminister har det ikke spillet nogen rolle i vort forhold til USA (dødsstødet gav det sig selv, udenrigsministeriet, da Helveg Petersen i foråret 1997 forsøgte at give det et come-back).

  Statsministeriet så? Måske, måske ikke. Paradoksalt nok, venstre, de konservative og socialdemokraterne må sætte sig sammen og aftale, sådan som sådan noget blev aftalt i gamle dage. Og, så tage skraldet, fra de andre partier, på kryds og tværs, raden rundt, som hurtigt dør hen.

 18. Af Birgit Hviid Lajer

  -

  @Ulf Timmermann

  Ja, skraldet, hvis der skulle blive et sådant, vil hurtigt være til at overse, fordi ifølge visse målinger, så er befolkningen (og først nu) begyndt at vænne sig til krigen i Afghanistan, som det nylig blev udtrykt på TV.

  Så – den er begyndt at tro på, at ’så er det nok rigtigt’ – altså ‘det der med krigen’, hvorfor billedet på et nærmest splitsekund vil vende ved meddelelse om en egentlig tilbagetrækning af vore soldater fra den direkte militære kampzone. En lettelse vil hurtigt brede sig – og uden nævneværdige spørgsmål til det, netop ford det grundliggende har været forkert.

  Militære personer og isenkram kan formmentlig nemt transporteres tilbage, hvor det kom fra med militærets fly-enheder til sådant materiel.

 19. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Ingen vil kunne argumentere for nogen som helst rimelighed i at fortsaette den danske krigsdeltagelse i Afghanistan, efter at amerikanerne begynder at traekke sig tilbage (senest) i juli 2010…

 20. Af georg christensen

  -

  Exit Afghanistan og Iraq, det er og var forhåbentlig (magtbegærdets sidste højborge),
  vi almindelige “individer”, så dumme, som “I” pollittikere nu mener vi er, har slet ikke lyst til at leve “LIVET” på jeres magtbebegærd.

  Vi ønsker bare “alle” med hinanden,( det er så let, uden “jeres indblanding”), et liv i frihed, og fred mellem alle “folkefærd på denne jord”.

  Idealister, er vi alle, så muligheden er der, derude i fremtiden, for dine børn og børnebørn, lad os i fællesskab, kæmpe for “DEM”, vores efterkommere, lad os glæmme “os” selv, vi står jo alligevel alle på “afskydningsrampen”.

  NB: Hvorfor ødelægger vi “vesten”! et helt folk (Først Iraq, så Afghanistan for at bekæmpe “terroister”?, som kun eksisterer i vores små “hoveder”.

  De virkelige “terroister”, er dem, som sender “terroisttanken” ind i vores små “hjerner”.

 21. Af Godfred Louis-Jensen

  -

  Hvorfor ødelægger vi et helt folk? Georg Christensens problematiske spoergsmaal (19. februar 2010 kl. 21:57) er vel rettet til ambassadoer Archer – om overhovedet til nogen…

  Men hvem er “vi”? Personligt fralaegger jeg (der vel kan siges at udgoere en ganske vist mikroskopisk broekdel af “vesten”?) mig ethvert medansvar for USA/NATOs forbryderiske felttog (som jeg efter fattig evne har modsat mig lige fra starten). Det samme gaelder muligvis for Christensen selv – og desuden for mange, muligvis flertallet af danskere.
  Vi almindelige borgere i et lille “vestligt’ land har ingen gode grunde til eller reel interesse i, at vores saakaldte ‘forsvar’ deltager i, hvad der essentielt er taabeligt beskaeftigelsesarbejde for et ellers komplet afdanket og arbejdsloest amerikansk (og britisk!) militaerapparat…

  gl-j

  PS: Svaret paa Christensens problematiske spoergsmaal kan saaledes gives som modspoergsmaal: Hvad skulle vores overfloedige forsvar ellers lave – hvis man ikke kunne braende krudtet af i Langtbortistan?

 22. Af backlink service backlink service

  -

  Get up to 100000 forum backlinks with our xrumer blast & massive traffic
  Get large online web traffic using best xrumer blast today. We are able post your custom post up to 100K forums worldwide, get thousands of backlinks and amazing web traffic in shortest time. Most affordable and most powerful service for web traffic and backlinks in the world!!!!
  Your post will be published up to 100000 forums worldwide your website will get insatnt traffic and massive increase in seo rankings just after few days or weeks. Order now:
  xrumer service

 23. Af Voickisiopync Voickisiopync

  -

  Jeg har ikke tjekket ind her for et stykke tid siden, jeg troede, det var ved at blive kedeligt , men den sidste håndfuld indlæg er virkelig god kvalitet, så jeg tror jeg vil tilføje dig tilbage til min hverdag bloglist . Du fortjener det min ven . : )

 24. Af Anonym http://gucci.kanpaku.jp/

  -

  This actually is my very first time i go to here. I found so plentiful entertaining stuff in your weblog, chiefly its dialogue. In the lots of critiques in your articles, I guess I??m not the only 1 developing all the leisure here! Keep up the very good work.

Kommentarer er lukket.