Frihed i Mellemøsten?

Af Nick Archer 24

Nu er øjeblikket måske kommet. Lige gyldigt hvilken Mellemøstekspert man taler med, så vil de sige, at de aldrig rigtigt har kunne forestille sig hvordan ændringerne i Mellemøsten ville kunne finde sted. Det kan vi nu. Og dette skue er mere opmuntrende end vi havde turdet håbe på. Det vi ser nu er muligvis et oprør rettet mod overhoveder, som har været Vestens allierede, men det er ikke en opstand imod vestlige værdier. Kravet er ytringsfrihed, økonomisk såvel som politisk frihed, og selv hvis dette går helt galt, så skal vi huske på, at folkemængderne i gaderne er der, fordi de ønsker at leve under og blive regeret i overensstemmelse med de universielle normer – nemlig de normer, som FN og vi andre er fortalere for. 

Her i Danmark tænker vi først og fremmest på Østeuropa som det sted, hvor vore naboer virkelig er anderledes. I det meste af Europa udgør de sydlige områder den umiddelbare udfordring. De Nordafrikanske landes og den nære orients kyststrækninger burde udgøre nogle hurtigt voksende, nære markeder med adgang for folk på endagsture uden visum og en høj grad af kulturelle ligheder. Den arabiske verden burde konstant være en del af vore samtaler, som en af måderne, hvorpå vi i Europa hurtigt vil kunne komme ud af den økonomiske krise. Indtil nu har det været sådan, at selv om maltesiske forretningsfolk kender Libyen godt og marrokanske indvandrere arbejder i appelsinplantagerne i det sydlige Spanien imens rige franskmænd fylder op i Marrakesh, så har Maghreb og Mashriq været til lige dele besvær som de har givet os muligheder. Nordafrika bliver muligvis midlertidigt glemt p.g.a. Grækenland, som er en af de største kanaler for illegal immigration i Europa, men det er fortsat udgangspunktet for mange illegale immigranter og derfor en vanskelig vej. De økonomiske muligheder øges langsomt, men hvorfor kun langsomt? Og kulturforskellene forbliver langt større end de burde være, hvilket enhver der har været udenfor strandhotellerne i Tunesien ved p.g.a. landets sofistikerede middelklasse samt de frie og inflydelsesrige kvinder.  

Derfor anser jeg den revolution, der udfolder sig sydpå som værende et næsten indenrigspolitisk problem for os europæere. Og en mulighed. Det står klart. Hvad der er mere uklart er, hvorvidt og hvordan vi kan hjælpe til med, at opnå det rette resultat, nemlig det som de europæiske Udenrigsministre i mandags – med kløgtig forsigtighed – identificerede som en ’ordentlig og regulær overgang’, en bred regering, reformer, inklusiv frie og retfærdige valg i Egypten – og det samme gælder for Tunesien.  

Nogle af dem i forsamlingen var sandsynligvis forsigtige på kløgtig vis, i det de er usikre på, hvorvidt ændringer sydpå rent faktisk er en god ting. Andre, inklusiv Storbritannien, forstår godt farene ved både en opstand af de rigtige grunde, som resulterer i noget forkert, samt at Europa bliver inddraget ved at give dem dødsstødet – ved at spille rollen som en ny kolonimagt og blåstemple en tendens eller et individ, hvis troværdighed bliver beskadiget af en sådan blåstempling. Vi bliver nødt til at stole på de mennesker, som startede dette. Indtil videre har de stort set gjort sig fortjent til vor tillid og vi kan og skal derfor fortsætte med at være optimistiske omkring deres indvirkning på både deres egen og vort område.

24 kommentarer RSS

 1. Af Peder Bisgaard

  -

  Det står klart, at det først og fremmest er tilstedeværelsen af Israel og Israel-lobbyen i USA, at der ikke tidligere har været tale om at skænke hverken PA (PA havde faktisk frie, demokratiske valg i januar 2006 overvåget af internationale observatører – men USA, Israel og PLO iværksatte et kup mod den således lovligt valgte Hamas-regering (dette var underapporterede nyheder herhjemme) – og da iværksatte et mod-kup i Gaza-striben), Jordan eller Ægypten demokrati.

 2. Af Peder Bisgaard

  -

  Man kan undre sig over at de neo-konservative i USA bakker op om at Mubarak skal gå, men de kan tydeligvis se hvor det bærer hen, og at det ville være en umulig situation for USA at skulle sanktionere volden mod fredlige demonstranter, og at man derfor ville tabe mere ved at fortsætte med at holde hånden under Mubarak, end ved nu at sige at han skal gå. På den måde håber man at stå sig godt overfor det ægyptiske folk.

  Men uanset hvilken regering som kommer til i Ægypten, så vil den blive mere kritisk overfor Israel – hvilket kun er godt for alle ærlige og frihedselskende mænd og kvinder – fordi det er jo Israel som er den store skurk. Tænk dette mikro-land med kun 5 millioner jødiske indbyggere, har været med til at bestemme at 80 millioner ægyptere IKKE har kunnet få demokrati før nu.

  Bare vent til vi snart skal meddele ægypterne dette over internettet – sådan at de kan være med til at præge verdensopinionen til at der indføres sanktioner mod den jødiske stat for hvad det har gjort mod palæstinenserne

 3. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Peder Bisgaard, 3. februar 2011 kl. 17:09)

  Jeg kan se det for mig, hvordan du allerede savler ved tanken: “at der indføres sanktioner mod den jødiske stat for [,] hvad det [skulle vel være: den] har gjort mod palæstinenserne.”. Einsatz Reinhardt II?

 4. Af Claus Sønderkøge

  -

  For mig ser det ud som om du vender tingene på hovedet. Det står ikke mig klart at det er et indenrigspolitisk problem ej heller at det er en mulighed.

  For mig at se er det et tungt åg og en forpligtelse vi må bære fordi tidligere har valgt uansvarlige politikere.

  For mig står det derimod rimeligt klart hvad vi skal gøre. Vi skal gøre op med al anden kontakt med diktatorer end den allermest nødvendige. Vi skal spotte grupper i alle undertrykte lande som vi kan støtte og stoppe med at bombe demokrati igennem.

  Vi skal indføre begrænsninger i turistrejser til de værste diktaturer, det er åbenbart i den branche de værste kleptomaner har holdt hof i Ægypten.

  Vi skal forbyde fradragsberettigede pensionsordninger at investere i diktaturstater. Det er ganske almindelige danskere som holder et diktatur som Burmas oppe.

  Vi starter med at vise Hamid Karsai den nye dagsorden og den skal gennemføres nu, som Obama siger.

 5. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Kære ambassadør Archer,

  Tak for et velskrevet blogoplæg.

  Diktatur, er altid uholdbart i længden, og fremmer blot had i befolningen, og overfor de omkringliggende lande.

  Verden har brug for mindre had.

  Derfor må vi tage chancen for demokrati, og håbe på det bedste. Vi kan ikke andet, end være positive, når folket ønsker demokrati, istedet for diktatur.

  Det er indlysende.

  Dog skal man ikke gå hen og blive jubeloptimist, da en sådan, kompliceret demokratiseringsproces, sagtens kan køre af sporet.

  I overgangsperioden, kan mange ting ske.

  Og selv efter en vellykket overgangsperiode, så er der meget, meget, meget lang vej for Ægypten, hvis det skulle lykkes, på langt sigt.

  Hvis de økonomiske tiltag skulle fejle, under en demokratisering, så er det, at vi kan forvente, at islamisterne vil få vind i sejlene.

  Ikke for at være pessimist, men det er langt fra sikkert, at det skulle lykkes for det 80 millioner store Ægypten, hvor over 70% var analfabeter, for ti år siden.

  Så er jeg mere forhåbningsfuld overfor det noget mindre, 10 millioner store Tunesien, med mange veluddannede; vist nok de bedst uddannede i hele Arabien.

  Hr Archer skrev:

  “Kravet er ytringsfrihed, økonomisk såvel som politisk frihed,…”

  Jeg kan anbefale hr Archer, at læse denne artikel, fra Information, som fortæller, at, “En revolution garanterer ikke Egypten en bedre økonomi.”

  http://www.information.dk/258315

  Efter Nassers 1952-revolution (eller militærkup) blev det ved lov bestemt, at 50 pct. af parlamentets medlemmer altid skal være arbejdere og bønder. Det er aldrig overholdt, og i 1986 røg den sidste bonde ud af parlamentet.

  Landbruget står for 30 pct. af landets BNP og halvdelen af eksporten, 40 pct. af arbejdsstyrken er daglejere og de jordreformer, Nasser-styret gennemførte, blev annulleret af hans efterfølger, Anwar Sadat, der gav den konfiskerede jord tilbage til de oprindelige godsejere i 1981. At der alligevel er høje stemmeprocenter i de fattige landdistrikter skyldes, at godsejerpolitikere køber stemmer mod levering af skoler, klinikker og infrastruktur til de ubemidlede.

  Den sorte økonomi
  I en nylig rapport fra DIIS, det Danske Institut for Internationale Studier, angives Egyptens ‘grå-sorte’ sektor til at udgøre 68 pct. af BNP (hjemsendte penge fra arbejdere i udlandet, islamiske banker, selskaber og pengevekslere).

  Smugleri, skattesvig og almindelig korruption på alle niveauer fra sagsbehandlere til ministre samt privat misbrug af offentlig ejendom, materialer og arbejdskraft, er andre faktorer.

 6. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Benjamin Kurzweil, 3. februar 2011 kl. 19:57)

  Du glemte vist i skyndingen, at 11 % af Egyptens indtægter stammer fra fra alverdens turister fra så fjerne lande som fx Japan og Kina, der enten kommer på badeferie for at dykke med de små nuttede hajer, eller for at beskue pyramiderne og de andre oldtidsminder i al deres ufattelige vælde. Det gør de ikke mere. I hvert fald ikke lige de første par måneder.

  Har du nogensinde selv sat dine flade konvolutter i Egypten?

 7. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Til hr John Ulrich Poulsen, 3. februar 2011 kl. 20:13

  Ja, jeg har sat mine flade konvolutter i Ægypten, for lang tid siden, over 3000 år siden, hvor jeg var med til at bygge pyramiderne, som ser ud til, at være det eneste, der interesserer dig, i dag.

  Selv flere tusinde pr efter, at jøderne forlod Ægypten, er det jødernes gerninger, som det moderne Ægypten lever af, som et vigtigt bidrag til Ægyptens BNP.

  PS:
  Jeg foretrækker iøvrigt turismen i Danmark, fremfor Ægypten.

 8. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Benjamin Kurzweil, 3. februar 2011 kl. 20:38)

  Tror du ikke, du lige skal have kalibreret din kalender en anelse? Sådan med en faktor ~1½? Pyramiderne i Giza er ca. 4.600 år gamle. Dengang var jøderne vist slet ikke opfundet endnu.

  Men jeg er enig med dig. Hvorfor udsætte sig selv for den slags ulidelige turiststrabadser nede i Egypten i over 40 graders varme, når Det sydfynske Øhav eller Bornholm ligger lige rundt om hjørnet 🙂

 9. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Til hr John Ulrich Poulsen, 3. februar 2011 kl. 21:03

  Helt enig, det sydfynske og Bornholm, er noget af det bedste i Danmark. Specielt Sydfyn.

 10. Af John Ulrich Poulsen

  -

  (til hr. Benjamin Kurzweil, 3. februar 2011 kl. 21:58)

  Svendborg: Min fødeby

  Fynsk: Det sprog englene taler om søndagen

  Humor: Noget som jyder og sjællændere ikke har

 11. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Problemet med diktatorer, er, at de betragter nationens profit, som deres egen private bankkonto.

  Dette gælder for diktatorerne Hosni Mubarak, Idi Amain, Mugabe, Mobuto, you name it. Fælles for dem alle er, at de skaber en enorm armod, som er kimen til konflikt og terror.

  Landets værdier, skal tilfalde folket.

  Udenrigsministeriet, skal seriøst overveje, om det kan være rigtigt, at støtte en nation, hvor lederen, render med alle pengene. Hermed en opfordring til udenrigsminister fru Lene Espersen, og hvis hun gider tage min opfordring alvorligt, så kan jeg da håbe, at den mere seriøse, hr Søren Espersen, gør noget ved dette.

  Jeg finder det helt uacceptabelt, at dikator Mubarak er god for over 200 milliarder kroner, og at sønnen er god for 100 milliarder kroner, stjålet fra det ægyptiske folk. I artiklen, siges det, at diktator Mubarak, muligvis er god for 380 milliarder kroner, og så skal Danmark sende denne røver ulandsbistand?

  Hallo! Så gør dog noget ved dette!

  Fy for helvede…

  http://www.bt.dk/udland/mubarak-har-tjent-200-milliarder-paa-korruption

  “Mens halvdelen af Egyptens befolkning lever omkring fattigdomsgrænsen for under 11 kr. om dagen, så har Egyptens præsidentfamilie Mubarak ifølge eksperter forgyldt sig selv med mere end 200-380 milliarder kr.”

 12. Af Dan Eriksen

  -

  Nu venter religionstosserne (af alle denominationer) bare på at starte en borgerkrig. Religioner ødelægger altid et folks chancer for frihed.

 13. Af Benjamin Kurzweil

  -

  De glæder sig allerede i Teheran.

  http://www.bt.dk/udland/nu-islamisk-revolution-paa-vej

  Bølgen af demonstrationer i flere arabiske lande er et tegn på den “islamiske vækkelse”, som, Iran siden den islamiske revolution i 1979 har ventet, ville ske.

  Det siger Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

 14. Af r. vangkilde

  -

  BORGERNES HANDLEFRIHED! MEN GLEM DEMOKRATIET, som er
  nemmere at springe over end, at komme uden om!
  Araberene har ikke brug for velfærd,men trykhed og
  personlig frihed til,at vælge religion, arbejde og
  fællesskab i familien. I Egyptisk økonomi er der
  for store forskelle på rig og fattig til, at kunne
  etablere et demokratisk fællesskab.
  Egyptens og den arabiske verden kan blive en fremtid
  med global markedstilpasning, som i Kina, Rusland
  og Indien eksembelvis.

 15. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Nick.
  Det er bare så forfærdeligt, at være vidne til de Ægyptiske unge mænd ( der har et langt liv foran sig, og som desværre med livet som indsats ) må kæmpe ( i deres eget fædreland )for ganske almindelige livsnødvendige rettigheder, så som job–brød–og, at kunne tænke og tale frit. Og intet af det vil de kunne opleve i et langt liv, med sådanne Ledere ( der`kun kan tænke i magt–krig/ millitær og er fuld korupperede ), som de alle har ilandene i Mellemøsten.
  Hvorfor KAN de IKKE tåle Jøder / og Kristne( som er så få, at de ikke kan true dem for alvor ), og hvorfor kan en lille ubetydelig nation som Israel ikke få lov til at eksistere uden Islams daglige voldelige angreb på helt uskyldige mennesker ( bare fordi de er født som Jøde ).
  Det er da vanvittigt, ikke sandt. Bare dette må jo sige os i vesten, at Islam er skingrende syg og unormal i alt hvad der sker hos dem, og i deres hoveder. Derfor er det jo ingen overraskelse DET VI I DAG er vidne til i Mellemøsten, Vel? Det er helt forståeligt hvis vi tænker os godt om.
  Hvis de virkelig vil være ” Et frit folk “, så må de GÅ VÆK fra deres syge religion der skader dem selv både i deres egne familierelationer, men også i deres nation. Der findes ikke noget folkeslag i verden end Islamister / Muhamedanere der er mere racistisk end de er på grund af Islams lære. En dag vil de ved magt ha`at alle verden nationer ( begyndende med Israel )skal underkaste sig Islam, fordi det er Allahs vilje, og derfor også deres egen personlige vilje.
  Under Islams faner er der meget BLODIGT. Se nu bare vor SØDE GODE SOMALISKE ISLAMISTISKE UNGE ØKSEMANDS angreb på vor gamle fysisk svagelige bladtegner, der `ikke kan løbe ret stærkt til forsvar for sit liv.
  Bare fordi han på sit job i en fri nation fik en opgave at tegne ( som han har levet af det meste af sit liv ). Det fortjener han straf for, og hans hoved skal kappes af ifølge Islams lære, og den gode unge mands vilje. K.Iskov.

 16. Af Benjamin Kurzweil

  -

  “State multiculturalism has failed,” says David Cameron.

  “We have even tolerated these segregated communities behaving in ways that run counter to our values”
  – David Cameron

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994

  “The prime minister has criticised “state multiculturalism” in his first speech on radicalisation and the causes of terrorism since being elected.

  Addressing a security conference in Germany, David Cameron argued the UK needed a stronger national identity to prevent people turning to extremism.

  He also signalled a tougher stance on groups promoting Islamist extremism.”

  Mr Cameron suggested there would be greater scrutiny of some Muslim groups that get public money but do little to tackle extremism.

  Ministers should refuse to share platforms or engage with such groups, which should be denied access to public funds and barred from spreading their message in universities and prisons, he argued.

  “Frankly, we need a lot less of the passive tolerance of recent years and much more active, muscular liberalism,” the prime minister said.

  “Let’s properly judge these organisations: Do they believe in universal human rights – including for women and people of other faiths? Do they believe in equality of all before the law? Do they believe in democracy and the right of people to elect their own government? Do they encourage integration or separatism?

 17. Af Benjamin Kurzweil

  -

  Cameron: My war on multiculturalism

  http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-my-war-on-multiculturalism-2205074.html

  David Cameron launches a devastating attack today on 30 years of multiculturalism in Britain, warning it is fostering extremist ideology and directly contributing to home-grown Islamic terrorism.

  Signalling a radical departure from the strategies of previous governments, Mr Cameron says that Britain must adopt a policy of “muscular liberalism” to enforce the values of equality, law and freedom of speech across all parts of society.

  He warns Muslim groups that if they fail to endorse women’s rights or promote integration, they will lose all government funding. All immigrants to Britain must speak English and schools will be expected to teach the country’s common culture.

 18. Af georg christensen

  -

  Dumheden, ligger i “vesten”, først, sender den (sine “hærrer”)ud , mod mellemøsten, så mod østen, dernæst, mod “KINA”.(de Kineserner,). Er slet ikke så dumme, som “Amerika” tror.

  EU “tosserne”, (politikerne), som på grund af (manglende viden), bare bliver sendt på pension i EU systemet. Så har de da et “ben”, at gnave på

  Vi er mange, i vesten, (mange millioner), som i “demokratiet´s” navn, forvænter ,”løsnings modeller”. Ikke kun i (værdiløshedens, paradiser).

  Stedet, hvor “ORD”, kan flytte bjerge. Bjergene flytter sig bare af sig selv. Hvor vidunderligt, kan “LIVET”, da ikke blive, hvis “ORDET”, bliver taget alvorligt.

  HURRAR: For den “Egyptiske” revolulition, Uden at glæmme , tændsatsen “TUNESIEN”, og deres folkekære “forsvar”, ikke at forveksle, med “militær”, og andre “bander”.

  Et forsvar´s opgave, er at bevare, et “samfunds” interesse, ikke at løbe rundt i verden, og spille “klovn”, og overfor sit eget “samfund” udøve, “femtekolonne virksomhed”.

  I det Danske, forsvar, var der nogle, som turde sige “NEJ”, femte kollonevirksomhed”, mod “DANMARK”, og danske interesser, så er det ikke “MIG”.

  De blev så sendt i “spjældet”, tog deres afsked, som “DANSKE”, mænd, med værdighed i “sinde”.

  Hilsen

  Ateisten

  NB: Det er ikke “troens” maffia, jeg taler til, men “LIVETS” værdi.

 19. Af georg christensen

  -

  Hvis ikke den vestlige verdens “magtbegærd”,havde blandet sig, så havde Israelerne og Islamitterne, forlængst, været genforenet, i bund og grund, et “brødrefolk”.

  Araberne i fællesskab, opstået, som et stort “RIGE”.

  Det er kun: Engelske, Tyske og Amerikanske “texas”, visioner, og flere småtbegavede “tosser”, som indtil “Nu”, har skabt problemer.

  Med “OBAMAS” visioner, “vi kan hvis vi vil”, er “fællesskabet”, igen på banen.

  Til “Egypten”, “I” kan, hvis i “VIL”.

  Europa, er med jer. Vores intetsigende “politikere”, skal vi nok selv slippe af med.

 20. Af georg christensen

  -

  Fred og frihed, i mellemøsten, ingen problemer. Det er kun “kristen dommens” tvangsforestilling, om “alvidenhed”, som gør sig gældende.

  Til hele verden: Husk på, at den såkaldte civiliserede vestlige verdens “trosbekendelser”, bygger på “jødernes”, (Arabernes) tro.

  NB: Tro, er ikke andet, end (troen, på en virkelighed, som ikke eksisterer, “illusioner” blot).
  Hvis nogle, ønsker, at leve i “illusioner”, så lad dem bare, de må bare ikke forstyrre mit “LIV”.

 21. Af Jens Bjørn

  -

  Hvem kender til syvende og sidst demonstranternes bevæggrunde for at demonstrere? Nogle er sikkert islamister, som nu vejrer morgenluft – andre er veluddannede fra middelklassen, som gerne ser Ægypten udvikle sig hen imod en moderne stat – andre igen er bare utilfredse med deres liv – muligvis er det flertallet. I bund og grund tror jeg urolighederne – hvadenten det er i Iran, Tunesien, Yemen eller Ægypten – er udtryk for at en håløs overbefolkning er ved at nå bristepunktet. Den økonomiske vækst kan ikke holde trit med befolkningstilvæksten – derfor bliver folk fattigere og fattigere. Hvis skyld er det? Ja, det er vores skyld, os der lever i Vesten – i hvert fald hvis man spørger i den arabiske verden. I virkeligheden er det jo deres religion, der gør det umuligt at stille noget op mod den eksplosive befolkningstilvækst. Uanset om det er en diktator eller en folkevalgt regering, som får til opgave at give bedre levevilkår, er opgaven umulig – for ingen kan gå imod religionen.

  I Japan efter 2. verdenskrig blev abortindgreb gjort lovligt – og det var med til at få Japan på fode – utænkeligt i de førnævnte lande.

 22. Af Mike Duffy

  -

  Nick, ved du hvorfor du altid faar saa faa kommentarer? Fordi du er saa gudsjammerlig kedelig og intetsigende. Det er jo den ene trivialitet efter den anden, en opsummering af hvad andre allerede har sagt bedre. Det er totalt uoriginalt. Som saedvanligt.

 23. Af Nick Archer

  -

  Min pointe med denne blog er at fokusere på, at vi befinder os i et øjeblik, hvor muligheden for at Egypten skaber historie endnu en gang er tilstede. Men det er dog langt fra sikkert, at det bliver tilfældet. Og under alle omstændigheder er det noget, som det egyptiske folk selv skal bestemme. Det vi ser nu er som sagt muligvis et oprør rettet mod overhoveder, som har været Vestens allierede, men det er ikke et anti-vestligt oprør. Se bare på Wael Ghonim, Google-direktør og blogger, der er en af oprørets helte. Det burde give os grund til optimisme med hensyn til, hvad der kan ske i mellemøsten. Vi bør stole på de mennesker, som startede dette.

  @Peder Bisgaard: Din fokusering på Israel og jøder har ikke rigtigt noget med mit blog emne at gøre. Bloggen drejer sig om en intern udvikling i Egypten og ikke konflikten mellem Israel og Palestinæserne.

  @Benjamin Kurzweil: Det er sandt, at meget kan ske i en overgangsperiode, og at et positivt resultat langt fra er sikkert. Men det er vel ikke en grund til ikke at håbe på en god løsning.

  @Dan Eriksen: Religion ødelægger ikke altid et folks chance for frihed. Det mener jeg i det mindste ikke.

 24. Af chaos faction 2

  -

  I have recently started a web site, the info you provide on this website has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

Kommentarer er lukket.