Elsker vi Europa?

Af Nick Archer 30

Det må have været et chok for jer at opdage i løbet af bare to uger, at Danmark skal give først palæstinensere og siden tyrkere flere rettigheder end først antaget. Dette samme ’skal’ var en del af det chok vi følte – som velsagtens nogle her –,  da vi i sidste uge hørte, at EU-Domstolen i en kendelse har bestemt, at det ikke længere er tilladt for forsikringsselskaber at kræve højere præmie på basis af køn; samt at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol  i en kendelse bestemmer, at  vores indsatte skal have stemmeret. Den første kendelse gav ikke anledning til en voldsom debat her – muligvis fordi den ikke har en eksistensiel dimension – og den anden, forestiller jeg mig, fordi den anses for ret og rimelig i Skandinavien. Men ikke i London. Fordi den første kendelse syntes at være uden almindelig sund fornuft (omend jeg mistænker, at som så ofte i EU er det direktivet og ikke lovgivningen, der er problemet), den anden stødte mod stærkt etablerede synspunkter i Storbritannien, og endelig,  fordi vi er godt trætte af at få at vide af ’Europa’, at vi skal gøre idiotiske ting. 

Sagen om de statsløse palæstinensere er selvfølgelig ikke EU’s ‘skyld’, og de to domstole er naturligvis fundamentalt forskellige, selvom vi er mange der ikke altid kan se forskellen. Derudover er der mange gode ting, som forskellige dele af EU maskineriet enten opfordrer  eller tvinger medlemslandene til at gøre, og som vi betragter som fornuftige og nødvendige. Jeg tænker her på Ungarn’s medielov og den nylige kontrovers angående denne, samt det arbejde mine kollegaer i visse central- og østeuropæiske lande gør for at fremme en mere tolerant holdning til homoseksuelle mere i tråd med europæiske normer og love. Men ligesom den tyrkiske rettighedssag har fremprovokeret et krav i Danmark om udtræden af den relevante aftale – mildest talt vanskeligt vil jeg tro – har forsikringssagen i Storbritannien fået ministre til at udtale offentligt, at noget må ændres. 

Men hvad? Hvis man begynder at tale om mekanismerne, vil man muligvis hurtigt kunne konkludere, at det er alt for vanskeligt. De tyrkiske bestemmelser er ærværdige, og rodfæstet i en forordning som går ud over disse (og som vi i hvert fald bød velkommen og støttede). Men der er to andre aspekter, som ville kunne gavne os i fremtiden: For det første, at sørge for at hævde princippet om subsidiaritet igen – sådan som regeringschefer fandt det nødvendigt at gøre sidste gang befolkninger og nationale regeringer havde fået nok af upåkrævede ovenfra kommende bestemmelser. Et princip, der ikke helt er forstået af alle i Bruxelles. For det andet er der behov for en mere minutiøs nærlæsning af nye direktiver, nu hvor vi kan se hvad der sker når ekstremt kompetente, og selvfølgelig sagesløse, advokater får fat i dem. 

For os er kamplinjerne trukket op blandt andet ved Arbejdstids- og Barselsdirektiverne. Begge repæsenterer utidig indblanding i områder vi styrer selv. Og vi har lært, at i disse og lignende sager er den eneste garanti mod fremtidige vanskeligheder en kamp nu – ligemeget hvor upopulær den er. Vi har begge lidt – og gør det stadig – på grund af juridiske fortolkninger af direktivet om vandrende arbejdstagere, men det er for sent at omskrive det nu, uden at åbne – som man siger med en overbrugt men meget passende kliché – Pandoras æske. Jeg ser med interesse på hvor langt et EU medlemsland kan gå i at finde lovlige løsninger til de mange problemer direktivet har skabt. 

Dette har ikke noget at gøre med at være anti-Europa. Faktisk drejer dette sig om at nedbringe antallet af grunde til at være imod Europa mere generelt. Og måske at give Kommissionen og andre mulighed for at vie deres tid til opgaver der vil være til gavn for EU, dets konkurrenceevne , dets jobskabelse, og et større mere kraftfuldt Europa. Hvis vi siger tll folk, at vi ’skal’ gøre dette eller hint, og det ingen mening giver, så gør vi ikke os eller projektet en god gerning. Som den sidste tids sager er så tydeligt et eksempel på.          

 

30 kommentarer RSS

 1. Af John Ulrich Poulsen

  -

  Modige ord fra en britisk ambassadør. Måtte de blive hørt!

 2. Af Jon de Linde

  -

  Hvad er status på den britiske regerings reaktion i forbindelse med at fanger skulle have stemmeret? Det er jo også noget med “konventioner” som jeg mener udløste et vist ramaskrig i UK?

 3. Af Knud Madsen

  -

  Jeg må nok sige, at jeg i disse dage overvejer min holdning til EU.
  Jeg har hidtil været glødende tilhænger af EU, men hvis det nu skal blive til, at naiv “politisk korrekthed” skal diktere os livsfarligt idioti, så er det slut.
  Der er faktisk rigtig mange bylder i EU, som intet har med det oprindelige sigte med EU at gøre.

 4. Af Kirsten Iskov

  -

  Kære Nick.
  Nej vi elsker nemlig IKKE Europa, men derimod vil vi meget gerne elske , og kæmpe for vort eget Fædreland, og det er jo noget helt andet. Og netop fordi vi gerne vil kæmpe for vort fædreland, så vil vi IKKE afgiv mere af vore retmæssige og suveræne rettigheder fra os til EU.
  Nok er nok, nu må det være NOK med galskaben. Vi ved jo godt, at Italien er et Mafaia- styret land, ligeledes de fleste andre syd-europæiske lande. Dem har vi jo aldrig rigtigt kunnet identifsere os med, og det SKAL vi jo heller ikke. Derimod har vi haft et historiskt godt Nordisk samarbejde, som vi må blive ved med at værne om, og satse på.
  Så må vi jo også indrømme , at VI ER ” ET LILLE LAND”, og et lile land er IKKE større end vi gør det til i positiv forståelse.Lad os IKKE knække nakken i bar HODMOD / OVERMOD, og være helt ærlige både for os selv og hinanden.
  Og derfor IKKE unødigt presse os selv som en god Nation til f.eks. ,at skulle blive ” Et socialkontor ” for de nationer der smadre ( helt bevidst ) deres egne lande.
  Jeg håber på, at vi må besinde os, og lære os selv de gamle dyder som f.eks. ,at kunne sætte tæring efter næring.Og så alligevel forsøge på , at bevare vor lyst til ET GODT LIV, sammen med mennesker der`VIL DET SAMME som os og som IKKE har ” den skjulte dagsorden “, at bruge UNDERGRAVENDE metoder til , at få os ned med nakkenog ødelægge vor land.
  Det er jo IKKE den fremtid vi ønsker for vore børn, vel? Vi ønsker både dem, og de fremmede der`vil os det godt, den samme fremgang, ike sandt.
  Idet vi i bund og grund er et fredselskende folk. K.Iskov.

 5. Af A. Nielsen

  -

  – At EU er det mest korrupte og opportunistisk institution.

 6. Af sar sar

  -

  Kære Nick 🙂

  Jeg har været tilhænger af EF i sin tid men den tid, siden der blev omdannet til EU er faktisk forbi. Jeg vil nemlig ikke mere give min stemme til EU-s politiske pamprer, som er blevet kasseret på hjemmefronten, og som på egen initiativ og uden at sporge deres landets borgere har manipuleret sig og oprettet en Molok med kun 13000 tolke og mange flere unødvendige parlamentariker og skrankepaver.

  Jeg vil anbefale en af Olsen Bandens film, som direkte omtaler Molokens virke. . .

  EU er en tragedie for europæiske borgere, og specielt for dem fra Østeuropa, som har overlevet Sovietisk besættelse.

  Nu blev der dannet EU eller Nyeretiders Europas Sovietunion, og dette er ikke mere komisk, som blev på Olsen Bandens film omtalt, men snarrest meget tragisk begivenhed, bortset fra Mafia eller bande pamprer, tolke og unødvendige politikere (kasseret på hjemmefronten).

  Europæiske borgere og jeg med ville ønske Europa uden de 35. millioner muhamedaner og andre afrikanske og arabiske analfabeter, som koster Europa milliarder kroner.

  I gamle Sovietunionen var der Røde Mafia ved magten og kun et parti system – der var det sålaldte Røde overklasse.
  I nuverende EU eller bureukratiske Molok har vi allerede haft at virke en internationale Mafia, som gør som den ønsker sig uden at sporge europæiske borgere om. . .

  Her har vi eksempel på europæisk/jødisk demokrati på senge kanten ha, ha 🙂

  Nu er der kun muligt, at Europa kunne får sin konge, som er nu på mode, og den konge på en diktatorisk vis kan gøre op med den internationale Mafia fra Brüssel og Strasbourg, samt smide ud alle de ikke europæiske indvandrere. . .

 7. Af Karl Wilders

  -

  Jeg forstaar ikke, at det kan overraske, at EU i hoejere grad vil have det sidste ord og bestemme alt – specielt over – hvad medlemslandene staar for. Det ligger ligesom i ideen om de Europaiske Forenede Stater, som man jo vil, at EU skal munde ud i, saaledes at EU til sidst fuldt ud bestemmer alt.

  Glem, at det bliver mindre irriterende, det vil blive meget meget vaerre. Vi har sat en kolos fri, der knuser det nationale islaet, og kun fokusere paa det store aandsbilled. I 25 aar har vi ikke maattet vaere os selv – for med fandens vold og magt skulle vi forkomme til identitetsloese ‘europaeer’; – politisk korrekte og ‘back in line’, hvis vi pippede udenfor de noder EU voterede som angivende.

  Kaere venner vi ligger, som vi har redt; – vi har bygget et diktatur i Bruxelles, hvor en politisk elite, paa afstand, har haevet sig selv over de enkelte landes behov – og smaekker ethvert land som det passer dem uden at vi kan modvaerge smaekket. Muren de har bygget omkring dem selv i EU, kan kun brydes den dag vi erkender, at vi Ikke kun er europaerere, men ogsaa er os selv; englaender, dansker, tysker etc. – og den dag – vi kun vil tillade EU’s tiltale, som en anmodning og ikke som et status qou……….for den dag doer ideen om de forenede stater; – men det er maaske ogsaa det bedste – godt saa – for det kan jo ogsaa gaa for vidt…..alt for vidt…..

      

 8. Af Klaus Kaaslund

  -

  Vi er kommet i en situation, som de færreste havde forstillet sig. Heller ikke politikerne havde forestillet sig konsekvensen af traktatændringerne, senest Lissabontraktaten. Situationen er nu den, at uanset om der ikke vedtages flere traktatændringer, vil ef-domstolen fortsætte sin aktivistiske praksis, med fuld ret iht Lissabontraktaten.

  Stille og roligt, om nogen vil det eller ej, vil nationalstaterne blive afviklet, og staterne gjort til regioner i NEUROPA. Naive politikere har altid haft tunnelsyn, og har overset traktaterne i deres helhed. Og kan politikerne ikke finde på andet, hedder det sig, at hvis vi ikke går med på hvad som helst “mister vi indflydelse”. Hvornår har Danmark nogenside haft indflydelse på noget som helst i EU?

  Vi ligger som vi har redt. Domstolen dømmer som den skal. dvs. ud fra de traktater, vi selv har skrevet under på-

 9. Af lj jens

  -

  Det bedste der kan siges om EU er: Det nedbryder sig selv. Om ikke så mange år, er den vanvittige konstruktion en saga blot.
  Tusind tak.

 10. Af A. Nielsen

  -

  @ lj jens

  Hvis du besøger EU-bygningen i Bruxelles er etagerne opdelt i hakkeorden. Kommissionsformand José Manuel Barroso har den ærefuld title med mindst karisma i toppen, mens det går støt nedad med de resterende idoter.

  Jeg fatter ikke EU kan bruge 10-15 år på at skabe en lovgivning, mens det tager få måneder for krumme-argurke-lov.

 11. Af jurn m

  -

  Historien gentager sig! Under nazisterne sad der også en flok og ville bestemme hvordan ting skulle foregå i Europa. Dengang hed det Führerhauptkvartier, i dag hedder det EU- domstolen.Disse selvbestaltede mennesker sidder og vil bestemme over hele Europa.
  Dengang var det jøder og sigøjnere – idag er det almindelige europæere der skal holde for. De er nemlig udset til at slide og slæbe, for at brødføde befolkningsoverskuddet fra mellemøsten og Afrika .
  Det er på høje tid med en kursændring, hvis det velfærdsamfund, der har kostet blod, sved og tårer for generationer at opbygge. Det reddes ikke ved, aty blive ved med at importere mennesker sydfra, som eneste kvalifikation er at skrige og skråle, og fare rundt og skyde op i luften med en gammel kalasnikov.

 12. Af Wagner Frederiksen

  -

  EU udvikler sig desvaerre mere og mere i retning af FN, som er Verdens stoerste og mest korrupte snakke-og pengeforbrugsmaskine. Alene af den grund boer modstanden mod EU vokse, saaledes at unionen til sidst (og forhaabentlig snart) oploeses i indre splid. I mellemtiden boer DK opsige alle konventioner – baade med FN og EU – og melde sig ud. Det kunne maaske faa andre fornuftige til at goere det samme. Europaeisk samarbejde er glimrende og oenskeligt, men det skal ikke vaere noget, der presses ned over hovedet paa borgerne, som i forvejen er MEGET skeptiske overfor disse overstatslige organisationer. Det er rigeligt, at faerre og faerre har nogen som helst tillid til tingene og “politikerne”, som det foregaar idag.

 13. Af A. Nielsen

  -

  @ Nick Archer

  Kunne du ikke hellere skrive et indlæg om, hvordan I britere smed fosforbombere i hovedet på tyske kvinder og børn under forrige krig?

  Skriv dog noget interresant, menneske. Skriv lidt om de civile bomninger I smed i hovedet på danskerne i 1807, eller de utallige forforbomber I smed på tyske kvinder og børn, og desperate tyske mødre smed deres børn i Donau I jeres “befrielse”.

  Du er så skide banal og røvkedelig af anden verden, gemmer dig bag politiet og efterretningen, som anden ynkelig beta-hund.

 14. Af Karl Wilders

  -

  @Klaus Kaaslund

  Spot on!

  Men om mange aar naar alle har faaet nok – gentager historien sig om folkeopstand. Hvis EU fortsaetter som nu er blodige opstande i Europa forprogrammeret; – vi behoever kun at tage et kig paa Libyen for at forstaa hvordan en saadan opstand kan udmunde. For befolkningen forstaar ikke hvad traktaterne medfoerer – naar det gaar op for dem gaar de amok.

  Europaerne lader sig ikke jage i boks af et lukket diktatur i Bruxelles, styret af en bunke fallerede politikere. For i aarevis var EU pladsen, hvor vi parkerede alle de uduelige parti-medlemmer, ministrer, ambassadoerer etc. man ellers ikke vidste hvorhen med……i Guder hvor er vi dog dumme, at holde liv i dette mastodontiske penge-smadrende system, naar en samhandels-aftale med et T2 document jo er alt hvad vi har brug for. Ja – DK, D, GB, F, S, AU, B, NL etc alle forkommer de snart til europaeiske amter…..alt imens afstanden imellem det regerende parlament i Bruxelles vil blive milevid til de lokale samfund. Det skal nok blive enden paa EU.

 15. Af Karl Wilders

  -

  @Nick Archer

  Hvad har I taenkt Jer i UK? At foelge disse kendelser, eller at ignorere dem og fortsaette uberoert?

  For det er jo knak-punktet med EU. Ignorere de enkelte lande EUs kendelser, forkommer de til anvisninger, men ikke et status qou, for der ligger jo et direkte signal af ‘give-in’ fra de enkelte lande, ved at omsaette disse kendelser til lov. Det starter i det mindre – men naeste gang, er kendelsen ‘life-changing’ for UK og hvad saa?

 16. Af T. Sørensen

  -

  EU er et misfoster.Det er en papirtiger af enorm størrelse. Chursill sagde engang, hvis man først er kommet op på ryggen af en tiger, er det livfarligt at hoppe af den. Så indtil videre hager vi os fast i manken på tigeren.Fordi det pt. er opportunt Men på et tidpunkt løber tigeren træt og dør. Projektet er dømt ude på længere sigt. Se bare nu, hvor EU på det udenrigspolitiske plan skulle tale med en stemme i Libyen oprøret. Hvad sker der. Frankrig, gør det, som alle de andre efter min opfattelse, burde gøre, støtter oprørene, mod Gadaffi der er ved at slå store dele af sin befolkning ihjel. Der er alt for mange indbyggede modsætninger i EU. Hele indvandringsspøgelset er en grotesk forestilling. Her går EU’s interesser stik i mod, hvad befolkningerne selv ønsker af medborgere. Ingen fra mellemøsten eller Tyrkiet er specielt velkomne. Hvad sker, de vælter ind. Erdogan fra Tyrkiet der er taget til Berlin, har oveni købet den frækhed, at opildne sine landsmænd, mod tyskernes egne interesser Det går ikke.Historien gentager sig. Konglomerater har en tid og så forsvinder de. Muslimer havde en tid før i historien i Europa, men blev smidt ud, fordi de ville dominere deres omgivelser. Det vil de stadig. Men…???!!!

 17. Af Uffe Bang

  -

  Små ting er vigtige for overflødige institutioner som EU, FN og Nato fordi beslutninger om vigtige store problemer er umulige at opnå enighed om. Derfor ser vi disse absurbe meldinger og beslutninger om Palæstinensere, Tyrkere,danske lønninger, menneskerettigheder mm. Vi ser ledere af disse organisationer, der er valgt på grundlag af, at ingen havde noget imod dem og risikoen for initiativer var meget lille. Nogen må tage skeen i den anden hånd og få indflydelse på niveauet af beslutninger evt. gennem en trussel om at melde sig ud.

 18. Af Allan Hansen

  -

  De virkelige forbryder i denne sag er ALLE de europæiske politiker, som har ført deres egne
  folk bag lyset og ikke gør noget for at stoppe dette vanvid.

  Den slags kalder man for utilgivelig uhæderlighed, enfoldighed og uvidenhed!
  Jeg har nu i 25 år argumenteret for et islam frit Europa – alt andet er det rene vanvid.
  Historiske kendsgerninger fortæller os klart og tydeligt, at overalt hvor islam er trængt frem
  er livet, blevet til et helvede!

  “Dette land er delt op. Enten er man racist eller også er man landsforrædder.Citat: Mogens Glistrup.

  Send Muhammeds gøgeunger hjem til Allah-land.

  P.s I dag må vi jo, erkende, at EU blev den største skandale i den europæiske historie
  for da tabte vi kontrollen med vores eget land og dermed tabte vi vores frihed!

  Mvh. Allan Hansen.

 19. Af Allan Hansen

  -

  Størstedelen af verdens såkaldte ”flygtninge” strømmer ud fra de muslimske lande.

  Ikke overraskende, eftersom de fleste af verdens borgerkrige raser mellem muslimer. Som den iranske journalist Amir Taheri siger:” De arabiske stater har kæmpet ikke færre end 15 åbne eller hemmelige krige imod hinanden siden 1930´erne. I de sidste ti år har islamisterne og deres socialistiske fjender slagtet mere end 100.000 i Algeriet. I februar 1982 bombarderede de syriske kræfter fra Baath partiet med Hafez Al-Assad i spidsen en by, der skjulte muslimske ekstremister. Hans kumpaner udryddede 25.ooo mennesker. Og fra 1975 til 1990 har den libanesiske borgerkrig kostet mindst 150.000 liv, hvoraf de fleste tilhørte Palæstina. Det er ti gange så mange dødsfald, som Israel har forårsaget i løbet af 50 års kampe”. Og det siger jo alt om islams had og vold.

 20. Af Jannik Thorsen

  -

  Når jeg tænker på hvilket totalitært, forræderisk og anti-nationalt monster EU har udviklet sig til, bliver jeg afsindigt rasende!

  De nationale politikere slikker r*v på EU og føjer sig som slaver for deres krav, henstillinger og forordninger.

  Der foregår i disse dage et historisk og utilgiveligt landsforræderi overfor det danske, engelske, og stort set alle europæiske befolkninger.

  Arrogante og antinationale politikere har besluttet sig for at røvrende deres nationer, og underlægge sig en ny totalitær verdensorden. Det er Huxleys og Orwells dystopier som udfolder sig i fuldt flor.

  Hvornår stopper dette forrykte mareridt? Hvornår beslutter danskerne for at blive herre i eget hus, og give fingeren til EU og melde sig ud?

  Det sker nok ikke, og i stedet ender det med et politisk og økonomisk kollaps som vil trække blodige spor efter sig og efterlade de fallerede nationer i et sandt kaos.
  Der venter europæerne et sandt totalitært og multikulturelt ragnarok i fremtiden.

 21. Af Karl Wilders

  -

  @Jannik Thorsen

  EU er en kopi af Sovjet; – diktatorisk afstands styring fra Bruxelles og planoekonomi saa det basker……glaedeligt vi allerede ved, hvad der skete med Sovjet….

 22. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Europa er der ikke noget galt med, men EU er en helt anden historie!

  Poul Schlûter vidste udmærket, at han løj groft, da han påstod, at “Uninonen er stendød!”

  Vi er aldrig blevet spurgt, om vi “elsker” det EU, som er resultatet af Lissabontraktaten, selvom traktaten medfører så omfattende suverænitetsafgivelse, at traktaten indiskutabelt skulle være sendt til folkeafstemning!

  Men bare vent, hvis EU cogså forsøger at bestemme over de enkelte EU-landes økonomiske politik, og over løndannelsen i EU…

  EU’s demokratiske underskud medfører også politisk impotens.

  Om EU’s “udenrigsminister” baronesse Catherine Ashton, der aldrig er blevet valgt til et politisk tillidshverv af almindelige vælgere:

  “She was made a Labour life peer as Baroness Ashton of Upholland in 1999, at the advice of Tony Blair.

  In June 2001 she was appointed Parliamentary Under-Secretary of State in the Department for Education and Skills.

  In 2002 she was appointed minister for Sure Start in the same department.

  In September 2004, she was appointed Parliamentary Under-Secretary in the Department for Constitutional Affairs, with responsibilities including the National Archives and the Public Guardianship Office. Ashton was sworn of the Privy Council in 2006, and became Parliamentary Under-Secretary of State at the new Ministry of Justice in May 2007.”

  “On 19 November 2009, Ashton was appointed the EU’s first High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Her appointment was agreed by a summit of 27 European Union leaders in Brussels. After actively pushing for former British Prime Minister Tony Blair to become President of the European Council, Gordon Brown eventually relented on the condition that the High Representative position was awarded to a Briton.[28][29]

  Ashton’s position also presides over several European institutions, including the European Union Institute for Security Studies as the Chair of its Board.

  Ashton’s relative obscurity caused considerable comment in the media with The Guardian newspaper reporting that her appointment as High Representative had astonished friends and provoked criticism from others.

  The Economist described her as being a virtual unknown with paltry political experience, having no foreign-policy background and having never been elected to anything.”!

 23. Af Jakob Schmidt-Rasmussen

  -

  Det er sentimentalt og manipulerede, at spørge om vi “elsker”, at EU’s embedsmandsvælde har frataget os muligheden for at få politisk indflydelse på embedsmandsvældets – f.eks. EU-domstolens – indiskutabelt, stærkt politiserende afgørelser!

  Archer burde spørge, om vi er så engagerede i EU, og embedsmandsvældets stærk politiske beslutninger, som får afgørende betydening for vores hverdag, at vi vil have vores mulighed for at få politisk indflydelse på vores hverdag tilbage, som blev stjålet fra os med Lissabontraktaten!

  Vi vil have den folkeafstemning, om den omfattende suverænitetsafgivelse til eurokraterne, der betyder at danske vælgere ikke længere har indflydelse på de fleste af eurokratiets stærkt politiske beslutninger, som vi har krav på ifølge Grundloven, tilbage!

  For efter suverænitetsafgivelsen er det næsten umuligt for almindelige borgere i EU, at få politisk indflydelse på det europæiske embedsmandsvældes beslutninger, netop fordi stærkt politiske beslutninger med omfattende konsekvenser for EU’s borgere, nu bliver vedtaget af EU’s embedsmænd i f.eks EU-domstolen.

 24. Af Torben Laursen

  -

  Jeg ved ikke om vi elsker europa, men berlingske
  burde forstå hvad det fører til når man lægger
  religiøse mindretal for had

  http://www.youtube.com/watch?v=n4NqEMrfi7s&feature=related

 25. Af Hr Vestergård

  -

  Torben Laursen, jeg forstår altså ikke, hvad du mener med at Berlingske lægger religiøse mindretal for had?

  Der er ikke nogen religiøse mindretal, der bliver lagt for had, hverken i Berlingske eller i andre danske medier.
  Den video, du linker til, viser situationen i Tyskland for mere end 70 år siden, og den er væsentlig anderledes end situationen i Europa i dag.
  Bemærk f.eks. at man i din video beskylder jøderne for at være alt for assimilerede – at de glider alt for godt ind i samfundet. Mener du at du kan høre den slags i dagens Danmark og i Berlingske? Konspirationsteorier om velbetalte og succesfulde eliteborgere, som plotter for at overtage alting? Mennesker, hvor forræderi og løgn ligger i arvemassen og hvis race er et sygt fremmedlegeme?
  Den slags tror jeg næppe at du kan finde nogen pendanter til i Danmark. Og derfor burde du også holde dig for god til at komme med den slags sammenligninger.

 26. Af Nick Archer

  -

  Mange af jeres kommentarer til min blog er direkte og hårde angreb på EU og vore to landes medlemskab af EU. Min kritik i denne blog skal ikke forstås som værende anti-EU men netop pro-EU. Jeg mener, at hvis man støtter noget – i dette tilfælde EU -, så engagerer man sig og kritiserer der hvor der er behov for det. Med andre ord, så arbejder man for at forbedre det indefra.

  Min pointe er, at jeg ikke er anti-Europa, men faktisk arbejder hårdt for at nedbringe antallet at grunde til at være imod Europa mere generelt.

  @Knud Madsen – EU er ikke perfekt, endda langt fra det. Winston Churchill sagde, at demokrati var den værste styreform med undtagelse af alle de andre. Dette citat kan måske drejes så det samme siges om EU?

  @Klaus Kaaslund – EU’s udvikling resulterer ikke i afviklingen af nationalstaterne, men blot i et øget samarbejde – på godt og ondt.

  @Uffe Bang – Vi skal ikke melde os ud af EU, hverken Danmark eller UK, men tværtimod arbejde for at forbedre organisationen indefra.

 27. Af John Thompson

  -

  Would you please explain to me why the British Embassy in Copenhagen promises to return calls but do not???

  My son is dying in a hospital in Denmark! Doctors are not following protocols and I believe he is not getting the correct treatment.

  While you are at it; could you contact Viborg Kommune and ask them why they have written in their records that I have knowledge of hired killers in California. I have never been to California and do not know anyone there!

  I would also like Viborg Kommune to stop stalking me in the hospital and outside my home! By the way; As you know; I do not live in Viborg Kommune!

 28. Af carl-heinz feddersen

  -

  Fanger skulle have stemme rettigheder.
  Goddav do.
  Hvad med at give os danske statsborgere, som lever i andre EU lande og som stadig betaler skat i Danmark
  stemmeret først.
  Hva’ politikere!!!!!

 29. Af chaos faction 2

  -

  I see something really special in this site.

 30. Af Main Page Main Page

  -

  how to make e cig juice Elsker vi Europa? | Et britisk perspektiv
  Main Page http://colombiaparacristo.com/best-hangsen-flavors/e-liquid-wholesale-refills-for-reusable-cigarettes.asp

Kommentarer er lukket.